Polityka Jakości

W przedsiębiorstwie ENAMOR Sp. z o.o. został wprowadzony i jest doskonalony, zintegrowany system zarządzania jakością, zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009, Wymaganiami NATO – AQAP-2110:2009 oraz normą PN-N-19001:2006 „Wewnętrzny System Kontroli (WSK). Wymagania”.

W zakresie swojej działalności przedsiębiorstwo realizuje prace badawczo-rozwojowe, projektowanie, produkcję, dostawy, instalację oraz serwisowanie systemów i urządzen elektroniki i automatyki w obszarze gospodarki morskiej i lotnictwa.

Najważniejszymi celami naszego przedsiębiorstwa jest: zadowolenie klienta, które osiągane jest poprzez pełne spełnianie jego wymagań, zapewnianie długoterminowego rozwoju firmy oraz umocnienie jej pozycji na rynku.

Wszystkie działania przedsiębiorstwa skoncentrowane są na osiągnięciu wysokiej jakości usług i produktów, ich niezawodności przy jednoczesnym spełnianiu obowiązujących przepisów prawa. Cele te realizujemy poprzez zatrudnianie personelu o wysokich kwalifikacjach, zapewnianie i wymaganie ciągłego doskonalenia zawodowego, wyposażenie pracowników w odpowiednie środki organizacyjne i techniczne, a także stałe doskonalenie naszych produktów.

Szczególną uwagę zwracamy na terminowe wywiązywanie się z podjętych zobowiązań kontraktowych.

Zarząd deklaruje nadzór nad realizacją niniejszej Polityki Jakości oraz pełna współpracę z Przedstawicielem Zapewniania Jakości (QAR) w przypadku uczestnictwa firmy ENAMOR w procesie Rządowego Zapewnienia Jakości (GQA).