Obecnie przedsiębiorstwo Enamor Sp. z o.o. realizuje projekty:

SeaPerformer- System zarządzania efektywnością statku jako narzędzie ograniczenia szkodliwego wpływu eksploatacji statku na środowisko naturalne.”

Enamor Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „SEAPERFORMER – System zarządzania efektywnością statku, jako narzędzie ograniczenia szkodliwego wpływu eksploatacji statku na środowisko naturalne” nr POIR.01.01.01-00-0933/15.

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

W ramach projektu zostanie opracowany prototyp systemu zarządzania efektywnością statku, łączący funkcjonalność systemu informatycznego przetwarzania danych oraz sieci rozproszonych sensorów, pozwalających na identyfikację stanu i warunków eksploatacji statków. Analiza pozyskanych danych będzie pozwalała na uzyskanie modelu eksploatacyjnego jednostki, co umożliwi optymalizację parametrów żeglugi, aby obniżyć koszty eksploatacji i szkodliwego wpływu na środowisko.

Wartość projektu: 2 857 836,64 zł, w tym wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 959 528,48 zł.

 

AstmaMon– mobilny system monitorowania astmy ze zminiaturyzowanym pikflometrem” 

Enamor Sp. z o.o. w partnerstwie z Fundacją Sport na Zdrowie realizuje projekt pn. „AstmaMon – mobilny system monitorowania astmy ze zminiaturyzowanym pikflometrem” nr RPPM.01.01.01-22-0045/16.

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest budowa małego gabarytowo i wygodnego w użyciu sensora – pikflometru dla dzieci, a także opracowanie aplikacji urządzeń mobilnych do bezprzewodowego pobierania danych, systemu przetwarzania danych oraz aplikacji klienta, umożliwiającej dostęp do systemu. Opracowywane rozwiązanie ma pozwolić na bieżące monitorowanie wybranych parametrów zdrowotnych dzieci chorych na astmę, a także wczesne wykrywanie zaburzeń, umożliwiające szybsze reakcje zaradcze.

Wartość projektu: 3 987 992,00 zł, w tym wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 560 551,20 zł.

 

 

 

Dodatkowo firma realizuje projekty w konsorcjach. W  konsorcjum z Marine Projects Ltd. Sp. z o.o.  (Liderem projektu) Polskim Rejestrem Statków S.A., Akademią Morską w Gdyni, oraz NED-Project Sp. z o.o firma realizuje projekt pt:

„Badania, opracowanie projektu i budowa prototypowego innowacyjnego zestawu pchanego: pchacza o napędzie hybrydowym wraz z innowacyjną łodzią towarzyszącą o zmiennym zanurzeniu z wykorzystaniem ogniw paliwowych jako źródła zasilania, innowacyjnej barki pchanej do przewozu ładunków ciężkich i wielkogabarytowych z systemem antyprzechyłowym do operacji poziomego ładowania Ro-Ro ze sterem strumieniowym (o wymiarach dostosowanych do śluzy w Przegalinie)”.

Enamor Sp. z o.o. jest partnerem projektu pn. „Badania, opracowanie projektu i budowa prototypowego innowacyjnego zestawu pchanego: pchacza o napędzie hybrydowym wraz z innowacyjną łodzią towarzyszącą o zmiennym zanurzeniu z wykorzystaniem ogniw paliwowych jako źródła zasilania, innowacyjnej barki pchanej do przewozu ładunków ciężkich i wielkogabarytowych z systemem antyprzechyłowym do operacji poziomego ładowania Ro-Ro ze sterem strumieniowym (o wymiarach dostosowanych do śluzy w Przegalinie)” nr RPPM.01.01.01-22-0075/16. Projekt realizowany jest we współpracy z Marine Projects Ltd. Spółka z o.o. – Liderem, oraz Partnerami: NED  Project Sp. z o.o., Polski Rejestr Statków S.A. i Akademia Morska w Gdyni.

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem realizacji projektu jest opracowanie i budowa w ramach prac B+R prototypu zestawu pchanego o napędzie hybrydowym, rozwiązującego szereg problemów transportu śródlądowego i morskiego.

Wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 19 711 872,43 zł w tym wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 13 764 146,45 zł.

 

„Stworzenie prototypu systemu monitorowania obciążeń nabrzeży i umocnień dna w rejonie cumowania statków wraz z wdrożeniem na rynek gotowego produktu przez firmę Enamor Sp. z o.o. z Gdyni.”

Enamor Sp. z o.o., w partnerstwie z Akademią Morską w Gdyni oraz Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A., realizuje projekt pn. „Stworzenie prototypu monitorowania obciążeń nadbrzeży i umocnień dna w rejonie cumowania statków wraz z wdrożeniem na rynek gotowego produktu przez firmę Enamor Sp. z o.o. z Gdyni” nr RPPM.01.01.01-22-0063/16.

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu zostanie opracowany prototyp innowacyjnego systemu monitorowania obciążeń nadbrzeży i umocnień dna w rejonie cumowania statków. System będzie pobierał i przetwarzał dane dotyczące ciśnień dynamicznych na nabrzeżu portowym. Przekazywane dane mogą pozwolić na zmniejszenie kosztów eksploatacji umocnień dna w rejonie nabrzeży.

Wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 835 245,34 zł, w tym wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 561 414,27 zł.

 

 

„Rozwój sprzedaży na międzynarodowym rynku morskim poprzez inwestycje umożliwiające uruchomienie produkcji sensora pomiaru mocy silnika głównego statku przez firmę Enamor sp. z o.o.”

Numer wniosku: RPPM.02.02.01-22-0160/17

Wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 443 250,00 zł, w tym wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 195 030,00 zł.

 

 

 

 

Ponadto firma realizuje projekt:

nr DOB/0004/RON/2015/05 o kryptonimie „BeST”.

Projekt realizowany jest w ramach konkursu Nr 1/N/2015 i jest współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Ogólna wartość projektu: 7.996.600,00zł,

Wartość wydatków kwalifikowanych: 7.996.600,00zł,

Wartość dofinansowania: 7.495.960,00zł.