Aktualności

Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa 2016

Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa 2016

14 stycznia 2016 r. odbyła się pierwsza z cyklu konferencji omawiająca plany, nowe technologie i rozwiązania na rzecz obronności morskiej – Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa 2016, w której uczestniczył ENAMOR. Celem konferencji jest promowanie roli i znaczenia Marynarki Wojennej nie tylko w wymiarze działań wojennych, ale także w odniesieniu do zadań, które są powierzane Marynarce Wojennej w czasie pokoju, konfliktu asymetrycznego czy wreszcie tzw. wojny hybrydowej. Czytaj więcej O tej wersjiForum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa 2016