Bezpieczeństwo w kontekście polityki morskiej RP podczas Safety Forum Szczecin

Po raz siódmy, 18 grudnia 2017 r. odbyło się Safety Forum Szczecin, poświęcone zagadnieniom związanym z bezpieczeństwem morskim, infrastrukturą nadbrzeżną oraz kierunkami rozwoju Marynarki Wojennej RP.

Głównym tematem rozmów była ocena potencjału obronnego koalicjantów – Polski i krajów bałtyckich – temat poruszony w wystąpieniu kmdr Kzysztofa Zdonka – oraz opracowywania systemów zabezpieczeń infrastruktury krytycznej, morskiej i nadbrzeżnej w obliczu wrogich działań na wschodniej flance NATO.

Prezes Zarządu Enamor Sp. z o.o., Pan Maciej Rek, przedstawił osiągnięcia przedsiębiorstwa w zakresie budowy syntetycznego, kompleksowego systemu zabezpieczającego morską infrastrukturę krytyczną, jednocześnie oceniając szanse i zagrożenia stojące przed tymże.

Zarówno Pan Maciej Rek jak i Pan Andrzej Kilian, pre­zes Zarządu Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A. podkreślili, iż w materii budowy optymalnego systemu niwelacji zagrożeń dla infrastruktury krytycznej jest jeszcze wiele do zrobienia. System ten powinien łączyć w sobie czujniki różnego rodzaju – pozwalając użytkownikom na otrzymywanie syntetycznych informacji, a nawet dążyć do pełnej automatyzacji.

W wystąpieniach dotyczących części przemysłowej wzięli udział także Pan Krzysztof Śmierciak, dyrek­tor ds. roz­woju Wtórplast Group S.A. i Stanisław August, dyrek­tor han­dlo­wy Autocomp Management Sp. z o.o. Pierwsza pre­zen­ta­cja doty­czyła bez­za­ło­gow­ców lata­ją­cych prze­zna­czo­nych do roz­po­zna­nia i wypo­sa­żo­nych w kamery hiper­spek­tralne, zaś druga – sys­te­mów auto­ma­tyki oraz symu­la­to­rów dla Marynarki Wojennej.

Organizatorami Safety Forum Szczecin byli think tank Nobilis Media oraz Sejmowa Komisja Obrony Narodowej, a patronat nad wydarzeniem objął miesięcznik „Morze”.