Misją naszej firmy jest stały rozwój i coraz większa ekspansja. Wizje te codziennie wdrażamy w życie, biorąc czynny udział w zarządzaniu firmą, dlatego też potrzebujemy odpowiednich ludzi, którzy pomogą nam coraz skuteczniej i szybciej iść naprzód.

Od naszych przyszłych pracowników wymagamy: wiedzy, doświadczenia, zaangażowania w pracę, stosowania nowych, niekonwencjonalnych rozwiązań i metod, stałego doskonalenie procesów i siebie także.

Zainteresowanych pracą w naszej firmie prosimy o nadsyłanie CV wraz z listem motywacyjnym pod adres:

ENAMOR Sp. z o.o.
ul. Inżynierska 1 81-512 Gdynia
z dopiskiem “PRACA”

lub na adres email: enamor@enamor.pl

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2015r., poz. 2135 z późn. zm.) informuję, że Administratorem Danych Osobowych jest Enamor sp. z o.o., z siedzibą przy
ul. Inżynierskiej 1, 81-512 Gdynia.

Przetwarzanie danych osobowych w Enamor sp. z o.o. odbywa się w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych.

Administrator danych udostępnia dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach przepisów prawa.

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zasadach ich przetwarzania, prawo do kontroli oraz prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich uzupełnienia oraz poprawiania, w oparciu o art. 32 ww. Ustawy.

Aktualne
oferty pracy

Specjalista ds. Systemów Teleinformatycznych

ENAMOR Sp. z o.o. to firma przedsiębiorca o szczególnym znaczeniu gospodarczo ? obronnym. Do naszego biura w Warszawie poszukujemy osoby na stanowisko:

Specjalista ds. Systemów Teleinformatycznych

Miejsce pracy: Warszawa

Do zespołu zajmującego się utrzymaniem złożonego systemu teleinformatycznego poszukujemy ambitnej osoby spełniającej niżej wymienione wymagania.

Wymagania:

Wykształcenie techniczne lub inżynierskie
Znajomość oprogramowania biurowego ? MS Office
Podstawowa znajomość zagadnień zarządzania infrastrukturą sieciową
Dobra znajomość aspektów zarządzania systemami teleinformatycznymi
Dobra znajomość HW&SW COTS w zakresie tworzenia systemów teleinformatycznych
Minimum 5?7 ?letnie doświadczenie w zarządzaniu i obsłudze oprogramowania oraz architektury telekomunikacyjnej (preferowane doświadczenie w systemach satelitarnych)
Średniozaawansowana znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
Zdolność podejmowania samodzielnych decyzji w zakresie utrzymania systemów
Mile widziane posiadanie Poświadczenia Bezpieczeństwa Osobowego TAJNE lub / i NATO Secret
Oferujemy:

Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku projektów specjalnych, o wysokiej etyce i kulturze pracy
Udział w niebanalnych projektach
Miłą atmosferę pracy w zespole o zróżnicowanych kompetencjach
Wsparcie członków zespołu
Możliwość rozwoju zawodowego i realizacji własnych ciekawych pomysłów i rozwiązań
Osoby zainteresowane pracą w naszej firmie prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres enamor@enamor.pl

Specjalista ds. Utrzymania Systemów Informatycznych

ENAMOR Sp. z o.o. to firma – przedsiębiorca o szczególnym znaczeniu gospodarczo – obronnym. Do naszego biura w Warszawie poszukujemy osoby na stanowisko:

Specjalista ds. Utrzymania Systemów Informatycznych

Miejsce pracy: Warszawa

Do zespołu zajmującego się utrzymaniem złożonego systemu teleinformatycznego poszukujemy ambitnej osoby spełniającej niżej wymienione wymagania.

Wymagania:

Wykształcenie techniczne lub inżynierskie
Znajomość oprogramowania biurowego ? MS Office
Bardzo dobra znajomość aspektów utrzymania systemów teleinformatycznych
Dobra znajomość HW/SW COTS
Mile widziana umiejętność administrowania bazami danych
Minimum 5 ? letnie doświadczenie w utrzymaniu i obsłudze oprogramowania i architektury sieciowej
Minimum 5-7 lat doświadczenia w administrowaniu zaawansowanymi systemami nadrzędnymi
Średniozaawansowana znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
Zdolność podejmowania samodzielnych decyzji w zakresie utrzymania systemów
Mile widziane posiadanie Poświadczenia Bezpieczeństwa Osobowego TAJNE lub / i NATO Secret
Oferujemy:

Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku projektów specjalnych, o wysokiej etyce i kulturze pracy
Udział w niebanalnych projektach
Miłą atmosferę pracy w zespole o zróżnicowanych kompetencjach
Wsparcie członków zespołu
Możliwość rozwoju zawodowego i realizacji własnych ciekawych pomysłów i rozwiązań
Osoby zainteresowane pracą w naszej firmie prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres enamor@enamor.pl

Specjalista ds. Infrastruktury klucza publicznego (PKI)/ Zarządzania tożsamością

Zakres obowiązków:

Projektowanie i wdrażanie poświadczonych profili;
Opracowywanie, wdrożenie i konfiguracja narzędzi PKI na podstawie odpowiedniej polityki NATO;
Definiowanie Infrastruktury Klucza Publicznego zgodnie z procedurami;
Tworzenie żądania podpisu certyfikowanego poprzez wykorzystanie OpenSSL;
Definiowanie zapytań SQL w celu zdobycia informacji z relacyjnych baz danych;
Wymagania:

Dostęp do informacji niejawnych: Poświadczenie bezpieczeństwa osobowego min. NATO SECRET;
Gruntowna wiedza na temat Infrastruktury klucza publicznego (PKI)/ Zarządzania tożsamością oraz mechanizmów i narzędzi powiązanych;
Znajomość JAVA keytool, sprzętu związanego z integracją PKI:
Doświadczenie i wiedza na temat urządzeń CISCO;
Doświadczenie i wiedza na temat urządzeń Juniper;
Doświadczenie i wiedza na temat katalogów zgodnych z LDAP;
Umiejętność dokumentowania i dążenie do podniesienia swoich umiejętności;
podstawowe umiejętności: SharePoint 2010, 2013 (i nowsze)
Praktyczna znajomość języka angielskiego.
Co oferujemy:

atrakcyjne możliwości rozwoju zawodowego;
Dostęp do globalnych systemów wymiany wiedzy i informacji;
Udział w projektach międzynarodowych.
W przypadku tego ogłoszenia prosimy o kontakt z Panem Tomaszem Kopytowskim ? tomasz.kopytowski@enamor.pl; tel. 667 600 597