Polityka Jakości

W przedsiębiorstwie ENAMOR Sp. z o.o. został wprowadzony i jest doskonalony, zintegrowany system zarządzania jakością, zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015, Wymaganiami NATO – AQAP-2110:2009 oraz normą PN-N-19001:2006 “Wewnętrzny System Kontroli (WSK). Wymagania”.

W zakresie swojej działalności przedsiębiorstwo realizuje prace badawczo-rozwojowe, projektowanie, produkcję, dostawy, instalację oraz serwisowanie systemów i urządzen elektroniki i automatyki w obszarze gospodarki morskiej i lotnictwa.

Najważniejszymi celami naszego przedsiębiorstwa jest: zadowolenie klienta, które osiągane jest poprzez pełne spełnianie jego wymagań, zapewnianie długoterminowego rozwoju firmy oraz umocnienie jej pozycji na rynku.

Wszystkie działania przedsiębiorstwa skoncentrowane są na osiągnięciu wysokiej jakości usług i produktów, ich niezawodności przy jednoczesnym spełnianiu obowiązujących przepisów prawa. Cele te realizujemy poprzez zatrudnianie personelu o wysokich kwalifikacjach, zapewnianie i wymaganie ciągłego doskonalenia zawodowego, wyposażenie pracowników w odpowiednie środki organizacyjne i techniczne, a także stałe doskonalenie naszych produktów.

Szczególną uwagę zwracamy na terminowe wywiązywanie się z podjętych zobowiązań kontraktowych.

Zarząd deklaruje nadzór nad realizacją niniejszej Polityki Jakości oraz pełna współpracę z Przedstawicielem Zapewniania Jakości (QAR) w przypadku uczestnictwa firmy ENAMOR w procesie Rządowego Zapewnienia Jakości (GQA).

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Poniżej znajdą Państwo informacje, które w przejrzysty sposób pozwolą zapoznać się z zasadami ochrony danych osobowych w naszej firmie. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 r. (RODO), informujemy Państwa o następujących kwestiach:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ENAMOR Sp. z o.o., z siedzibą w Gdyni (81-512), przy ul. Inżynierskiej 1.
  2. Wszelkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych oraz zakresu przysługujących Państwu uprawnień, prosimy kierować na adres: odo@enamor.pl.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu zawarcia umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO.
  4. Mogą Państwo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również wnieść sprzeciw wobec ich dalszego przetwarzania w każdym momencie.
  5. Dane osobowe, które nam Państwo powierzacie, przechowywane są w bazie naszych kontrahentów. Jest ona odpowiednio zabezpieczona tak, aby nie dostała się w niepowołane ręce, ani nie została utracona. Dane osobowe w niej zawarte będziemy przetwarzać do momentu ustania celu przetwarzania, tj. do zakończenia współpracy, albo do chwili Państwa sprzeciwu, co do ich przetwarzania, po czym będziemy je archiwizować do 6 lat, zgodnie z Ustawą o rachunkowości lub innymi przepisami prawa.
  6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą jedynie podmioty uprawnione do ich uzyskania w związku z realizacją umowy.
  7. Państwa dane osobowe nie będą podlegać procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w typ profilowania.
  8. Nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.
  9. Pragniemy też poinformować, że w przypadku wątpliwości co do przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, mają Państwo prawo skierować skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-923) przy ul. Stawki 2.
  10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.