Swoją działalność prowadzimy w ramach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na zasadach polskiego prawa handlowego. Firma powstała 32 lata temu jako spin-off Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, na terenie którego do dziś mieści się magazyn i produkcja Enamoru. Od stycznia 2017 roku, główna siedziba firmy znajduje się przy ulicy Inżynierskiej 1 w Gdyni. Swoje oddziały posiadamy w Warszawie, Szczecinie i Hamburgu. W związku z rozwojem produkcji własnej, utworzyliśmy również przedstawicielstwa w krajach Europy Zachodniej, Azji i Ameryce Południowej. Obecnie zatrudniamy 88 pracowników, wysokiej klasy specjalistów, inżynierów, elektryków i elektroników oraz specjalistów w dziedzinie zarządzania projektami.

Na potrzeby naszej działalności wprowadziliśmy Zintegrowany System Zarządzania Jakością, który gwarantuje zgodność z normami PN-EN ISO 9001:2015 i NATO AQAP 2110:2016. Dla potrzeb realizacji usług specjalnych, posiadamy certyfikat Wewnętrznego Systemu Kontroli (WSK) obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym, a także koncesję na obrót amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

W marcu 2008 (odnowione w 2015) przyznano nam Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego Pierwszego Stopnia, stwierdzające, iż firma posiada pełną zdolność do zapewnienia ochrony informacji niejawnych, oznaczonych klauzulą TAJNE i NATO SECRET. W celu właściwego zabezpieczenia dokumentów niejawnych, utworzyliśmy w firmie kancelarię tajną i kancelarię kryptograficzną, a pracownicy upoważnieni do dostępu do informacji niejawnych otrzymali odpowiednie poświadczenia bezpieczeństwa. W kwietniu 2004 otrzymaliśmy kod NATO CAGE 0593H. Ponadto, znajdujemy się na liście przedsiębiorstw o szczególnym znaczeniu dla obronności RP.

Nasza działalność obejmuje:

  • Prace badawczo-rozwojowe w zakresie gospodarki morskiej
  • Produkcję urządzeń i systemów elektroniki morskiej
  • Dostawy urządzeń i systemów elektroniki, nawigacji i automatyki okrętowej i lotniczej
  • Dostawy urządzeń i systemów specjalnych dla Marynarki Wojennej, Sił Lądowych i Straży Granicznej
  • Ekspertyzy techniczne
  • Usługi serwisowe, naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne