Roczne inspekcje

  • Urządzenia GMDSS, VDR, EGDIS
  • Atestacji, określania dewiacji i wykonywania kompensacji kompasów magnetycznych