Postępowanie: wyłonienie wykonawcy prac R&D

Enamor Sp. z o.o., w związku z poszukiwaniem wykonawcy prac badawczo-rozwojowych polegających na opracowaniu znacząco ulepszonego produktu ? systemu do monitorowania zużycia paliwa EFCM, w ramach projektu pn. “Opracowanie znacząco ulepszonego systemu do monitorowania zużycia paliwa EFCM firmy ENAMOR Sp. z o.o.”, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.2. Bony na innowacje MŚP, przesyła w załączeniu zapytanie ofertowe na wykonanie w/w prac.

Zapytanie ofertowe