ESOS 2.0 – system optymalizacji efektywności energetycznej statku

System ESOS 2.0 został opracowany w celu wspomagania armatorów oraz załogi podczas realizacji Planu Zarządzania Efektywnością Energetyczną Statku (SEEMP). System jest integratorem podsystemów statku i pozwala na rejestrację najważniejszych danych oraz ich graficzną prezentację. Do prezentacji można również wykorzystać oprogramowanie E-Vesseltracker. System z powodzeniem wylicza wskaźnik EEOI oraz pozwala na wygenerowanie raportu na podstawie informacji zebranych z wielu systemów (ETNP-10, EFCM, kalkulator załadunku, system balastowy). Ponadto operator może wygenerować raport za dowolny okres, który posłuży do analizy i wyciągania wniosków na potrzeby realizacji planu SEEMP. Dane z ESOS 2.0 przekazywane są do biura armatora przez łącze satelitarne.
Karta produktu

Zaufali nam: