SEAPERFORMER – SYSTEM ZARZĄDZANIA FLOTĄ I WYDAJNOŚCIĄ OPERACYJNĄ STATKU

System SeaPerformer to zaawansowane rozwiązanie do zarządzania flotą i efektywnością operacyjną statku. Gromadzi dane z podsystemów i dedykowanych czujników i prezentuje je zarówno na statku, jak i w aplikacji internetowej. Wiarygodna analiza zapewnia wsparcie decyzyjne dla menedżera floty i prowadzi do redukcji kosztów operacyjnych i zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko poprzez optymalizację zużycia paliwa.
Karta produktu