E-Torque meter – momentomierz

E-Torque meter rejestruje i prezentuje wyniki pomiarów momentu obrotowego oraz prędkości obrotowej silnika głównego statku. Na podstawie zamierzonych parametrów system oblicza moc mechaniczną generowaną przez silnik główny. E-Torque meter jest podstawowym sensorem dla systemów wspomagających optymalizację efektywności energetycznej statku.

Zalety:

  • Sensor optyczny zapewnia wysoką dokładność.
  • System nie potrzebuje okresowych kalibracji.
  • Krótki czas instalacji.
  • Prosty demontaż do przeglądu linii wału.
  • Użyty interfejs TCP/UDP ułatwia integrację z innymi systemami statku.

Karta Produktu


Zaufali nam: