SEAPERFORMER – SYSTEM ZARZĄDZANIA FLOTĄ I WYDAJNOŚCIĄ OPERACYJNĄ OKRĘTU

System SeaPerformer to zaawansowane rozwiązanie do zarządzania flotą i efektywnością operacyjną okrętu. Gromadzi dane z podsystemów i dedykowanych czujników i prezentuje je zarówno na okręcie, jak i w aplikacji internetowej. Wiarygodna analiza zapewnia wsparcie decyzyjne dla menedżera floty i prowadzi do redukcji kosztów operacyjnych i zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko poprzez optymalizację zużycia paliwa.
Karta produktu