Życzenia z okazji obchodów 100. rocznicy utworzenia Marynarki Wojennej RP

Z okazji setnej rocznicy utworzenia Marynarki Wojennej RP, składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim żołnierzom oraz jej pracownikom.