100-lecie Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oraz Szkolnictwa Morskiego w Polsce

Michał Hołubowski
19/6/2024

17 czerwca 1920 roku gen. Józef Leśniewski wydaje rozkaz, na mocy którego powstaje pierwsza polska Szkoła Morska w Tczewie. Decyzja ta stanie się kamieniem węgielnym dla bogatej historii Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oraz swoistym „otwarciem” dla kształcenia kadry oficerskiej polskiej marynarki handlowej *.

Dokładnie wiek po tych wydarzeniach  – 17 czerwca 2020 r. Rektor i Senat Uniwersytetu Morskiego w Gdyni zapraszają na uroczyste celebrowanie 100-letniej historii UMG oraz Szkolnictwa Morskiego w Polsce.

Uroczystości, w których weźmie udział Prezes Zarządu Enamor Sp. z o.o. – Pan Maciej Rek – rozpoczną się od podniesienia bandery i wkopania „Kapsuły Czasu.  W intencji studentów, pracowników, doktorantów oraz absolwentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni odbędzie się następnie Msza Św. Po godzinie 11:00 Senat UMG rozpocznie Uroczyste Posiedzenie połączone z wystąpieniem JM Rektora UMG prof. dr. hab. inż. Janusza Zarębskiego, wręczeniem Nagród Rektora oraz nadaniem tytułu Doktora Honoris Causa kpt. ż. w. inż. Zbigniewowi Sulatyckiemu.

* „Po odzyskaniu niepodległości, Polsce przyznano wybrzeże bez jakiegokolwiek większego portu morskiego. Przed powstaniem portu w Gdyni, do celów związanych z żeglugą adaptowano dawny port rzeczny w Tczewie. Podjęto również działania związane z utworzeniem placówki kształcącej kadry dla potrzeb floty handlowej i gospodarki morskiej. Doprowadziło to do powołania Szkoły Morskiej w Tczewie. To tutaj blisko 100 temu – 17 czerwca 1920 roku – wiceadmirał Kazimierz Porębski podpisał akt powołania Szkoły Morskiej z dwoma Wydziałami: Nawigacyjnym i Mechanicznym. W 1921 r. Departament dla Spraw Morskich zakupił fregatę szkolną „Lwów”. Szkołę przeznaczono dla kształcenia oficerów marynarki handlowej. Początkowo traktowano ją jako placówkę wojskową. Dyrektorem został mianowany komandor Antoni Garnuszewski. W 1930 roku Szkołę Morską przeniesiono do Gdyni, do nowych gmachów przy ul. Morskiej, w których mieści się do dziś. Otrzymała też nowy żaglowiec szkoleniowy „Dar Pomorza”.”

źródło: Tcz.pl

Od 2001 roku Uczelnia nosiła nazwę Akademia Morska w Gdyni. Od 1 września 2018 roku,  rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, naszej Uczelni została nadana nazwa Uniwersytet Morski. Zmiana była związana ze zdobyciem wymaganych uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora i spełnienia wymogów określających uniwersytety.

Obecnie uczelnię tworzą 4 prężnie rozwijające się wydziały: Elektryczny, Mechaniczny, Nawigacyjny oraz Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa w ramach, których UMG rozwija swoją działalność naukowo – dydaktyczną w 9 kierunkach studiów, w 42 specjalnościach. Wszystkie wydziały mają prawa doktoryzowania.

Uroczystość poświęcenia PSM w Gdyni – 8.XII.1930