Rynek Cywilny

Efektywność Energetyczna Okrętu

Nasze innowacyjne systemy i urządzenia są odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na inteligentne rozwiązania w dziedzinie gospodarki morskiej.

Nasi Partnerzy

Efektywność Energetyczna Okrętu

EFCM – System monitorowania zużycia paliwa

EFCM jest systemem ciągłego monitorowania zużycia paliwa na statkach wyposażonych w przepływomierze impulsowe. EFCM może być instalowany na statkach wyposażonych zarówno w objętościowy jak i masowy przepływomierz (np. Coriolisa) oraz wiele rodzajów standardowych przepływomierzy paliwa (VAF, Aquametro, KOBOLD, Krohne), które posiadają wyjście impulsowe lub Modbus.

karta produktu

 

This is some text inside of a div block.

EMIS – System pomiaru przechyłu i ruchów statku

EMIS umożliwia pomiar przechyłu i ruchów statku. Może być używany samodzielnie (przy pomocy dedykowanego interfejsu HMI) bądź zmierzone sygnały mogą być rejestrowane i wizualizowane przez system nadrzędny (np. ESOS dla analiz wydajnościowych).

karta produktu

This is some text inside of a div block.

SEAPERFORMER – System Zarządzania Flotą I Wydajnością Operacyjną Statku

System SeaPerformer to zaawansowane rozwiązanie do zarządzania flotą i efektywnością operacyjną statku. Gromadzi dane z podsystemów i dedykowanych czujników i prezentuje je zarówno na statku, jak i w aplikacji internetowej. Wiarygodna analiza zapewnia wsparcie decyzyjne dla menedżera floty i prowadzi do redukcji kosztów operacyjnych i zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko poprzez optymalizację zużycia paliwa.

karta produktu

This is some text inside of a div block.

EPM – System Monitorowania Mocy Elektrycznej

System EPM wraz z systemami ETNP-10 i EFCM tworzy zestaw pozwalający na kompleksowe wyliczenie mocy (energii statku) potrzebnej do wykonania zadania transportowego.

‍karta produktu

This is some text inside of a div block.

ESOS 2.0 – System Optymalizacji Efektywności Energetycznej Statku

System ESOS 2.0 został opracowany w celu wspomagania armatorów oraz załogi podczas realizacji Planu Zarządzania Efektywnością Energetyczną Statku (SEEMP). System jest integratorem podsystemów statku i pozwala na rejestrację najważniejszych danych oraz ich graficzną prezentację. Do prezentacji można również wykorzystać oprogramowanie E-Vesseltracker. System z powodzeniem wylicza wskaźnik EEOI oraz pozwala na wygenerowanie raportu na podstawie informacji zebranych z wielu systemów (ETNP-10, EFCM, kalkulator załadunku, system balastowy). Ponadto operator może wygenerować raport za dowolny okres, który posłuży do analizy i wyciągania wniosków na potrzeby realizacji planu SEEMP. Dane z ESOS 2.0 przekazywane są do biura armatora przez łącze satelitarne.

karta produktu

This is some text inside of a div block.

ETNP-10 - System Wspomagający Kontrolę Napędu

konomiczna eksploatacja statku jest w głównej mierze oparta  na optymalnej relacji między kosztem zużycia paliwa, a uzyskanym wynikiem transportu w odniesieniu do prędkości i czasu podróży. ETNP-10 jest systemem wspierającym, umożliwiającym dokładny pomiar momentu obrotowego, obrotów i mocy układu napędowego statku. Ciągły przegląd i zapis parametrów daje załodze dokładne informacje o stanie i sprawności silnika głównego.

karta produktu

This is some text inside of a div block.

ETM - Momentomierz

E-Torque meter rejestruje i prezentuje wyniki pomiarów momentu obrotowego oraz prędkości obrotowej silnika głównego statku. Na podstawie określonych parametrów system oblicza moc mechaniczną generowaną przez silnik główny. E-Torque meter jest podstawowym sensorem dla systemów wspomagających optymalizację efektywności energetycznej statku.

Zalety:

 • Sensor optyczny zapewnia wysoką dokładność.
 • System nie potrzebuje okresowych kalibracji.
 • Krótki czas instalacji.
 • Prosty demontaż do przeglądu linii wału.
 • Użyty interfejs TCP/UDP ułatwia integrację z innymi systemami statku.

karta produktu

This is some text inside of a div block.

EVT – Analiza Efektywności Statku Online

EVT pozwala na monitorowanie, wizualizację, analizę i prezentowanie wybranego okresu podróży zgodnie z danymi otrzymanymi z systemu ESOS 2.0 oraz innych systemów z rodziny SEEMP-SET.

karta produktu

This is some text inside of a div block.

NMEA – Rodzina Konwerterów Nmea Z Uznaniem Morskim PRS

Zestaw konwerterów w wykonaniu morskim pozwalający na realizację komunikacji pomiędzy okrętowymi urządzeniami nawigacyjnymi pracującymi w standardzie NMEA 0183, konwersję sygnałów analogowych i cyfrowych oraz konwersję do TCP/UDP w sieci Ethernet. Urządzenia umożliwiają budowanie niestandardowych systemów dystrybucji danych.

Dostępne produkty:

 • Rozdzielacz RNMEA2i (2 porty),
 • Rozdzielacz RNMEA8i (8 portów),
 • Konfigurowalny multiplekser SNMEA6,
 • Konwerter 2xanalog+2xdigital do NMEA AD2NMEA,
 • Konwerter NMEA do Ethernet NMEA2ETH,
 • Wyświetlacz wielofunkcyjny EMDD.

Zalety:

 • Solidna obudowa ALU,
 • Czytelny opis złącz,
 • Sygnalizacja pracy LED/LCD,
 • Łatwa parametryzacja,
 • Montaż na szynie DIN i w dedykowanych obudowach.
Efektywność Energetyczna Okrętu
Efektywność Energetyczna Okrętu
Efektywność Energetyczna Okrętu
Efektywność Energetyczna Okrętu
Efektywność Energetyczna Okrętu
Efektywność Energetyczna Okrętu
Efektywność Energetyczna Okrętu
Efektywność Energetyczna Okrętu
Efektywność Energetyczna Okrętu
Efektywność Energetyczna Okrętu
Efektywność Energetyczna Okrętu
Efektywność Energetyczna Okrętu
Efektywność Energetyczna Okrętu

Standardy i certyfikaty

gUsługi specjalne

W związku z realizowanymi kontraktami, dysponujemy koncesją na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

gUsługi serwisowe

Na potrzeby działalności serwisowej firma dysponuje świadectwami następujących towarzystw klasyfikacyjnych: ISES, DNV, Lloyd BV, ABS, NK, RINA, PRS.

gOchrona Informacji

Dysponujemy Świadectwem Bezpieczeństwa Przemysłowego I, II oraz III stopnia do poziomu TAJNE /NATO Secret / EU Secret oraz posiadamy Kancelarię Tajną. Wszyscy pracownicy posiadają osobowe Poświadczenie Bezpieczeństwa, z czego 40% do poziomu TAJNE.

gCertyfikaty jakości

Posiadamy certyfikaty ISO 9001:2015, AQAP 2110:2016, które obejmują prace badawczo-rozwojowe, projektowanie, produkcję, dostawy, instalację oraz serwis systemów i urządzeń elektroniki i automatyki. W firmie wprowadzony jest również system WSK dla kontroli strategicznych technologii, towarów i usług, potwierdzony certyfikatem CCJ.

d Kontakt

Pozostańmy w kontakcie.

enamor@enamor.pl
+48 58 69 01 700
Inżynierska 1, 81-512 Gdynia, Polska
NIP: 586-010-22-11
REGON: 001358749
BDO: 000144204
Kapitał zakładowy: 3. 301 320 zł
KRS: 0000096286
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowegot inside of a div block.
Dziękujemy! Twoja wiadomość została wysłana
Coś poszło nie tak...