JESTEŚMY PRODUCENTEM ELEKTRONICZNYCH SYSTEMÓW MONITORINGU

Oraz urządzeń służących optymalizacji eksploatacji statków.

d Kim jesteśmy

Jesteśmy polską firmą specjalizującą się w integracji nowoczesnych technologii z branży morskiej i przemysłu obronnego, a także usługach serwisowych, badawczych oraz projektowych. Jesteśmy również autoryzowanym przedstawicielem światowych producentów sprzętu o przeznaczeniu cywilnym i wojskowym. W swoim portfolio posiadamy produkty z dziedziny elektroniki morskiej, automatyki okrętowej, sieci teleinformatycznych i systemów łączności.

Swoją działalność prowadzimy w ramach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na zasadach polskiego prawa handlowego. Firma powstała 35 lat temu jako spin-off Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, na terenie którego do dziś mieści się magazyn Enamoru. Od stycznia 2017 roku, główna siedziba firmy znajduje się przy ulicy Inżynierskiej 1 w Gdyni. Swoje oddziały posiadamy w Warszawie, Szczecinie i Hamburgu. W związku z rozwojem produkcji własnej, utworzyliśmy również przedstawicielstwa w krajach Europy Zachodniej, Azji i Ameryce Południowej. Obecnie zatrudniamy 98 pracowników, wysokiej klasy specjalistów, inżynierów, elektryków i elektroników oraz specjalistów w dziedzinie zarządzania projektami.

Nasza działalność obejmuje:

Wyposażenie ośrodków szkoleniowych w symulatory i trenażery współczesnych systemów nawigacji, łączności, przeładunku paliw płynnych typu LCHS i siłowni okrętowych

Systemy nadzoru i kontroli ruchu morskiego typu VTS/VTMS w morskich obszarach podległych administracyjnie

Systemy monitorowania i ochrony infrastruktury krytycznej obejmujące ochronę przed zagrożeniami z lądu, powietrza oraz pochodzącymi spod powierzchni wody

Systemy hydrograficzne przenośne i stacjonarne, w tym platformy autonomiczne nawodne ASV i podwodne AUV

Systemy hydrograficzne przenośne i stacjonarne, w tym platformy autonomiczne nawodne ASV i podwodne AUV

Produkcję urządzeń elektroniki i automatyki morskiej specjalizujących się w optymalizacji eksploatacyjnej statków oraz całych flot, bezpiecznych sieciach teleinformatycznych wraz z elementami kryptografii i kompleksowym monitoringiem technicznym.

Kompleksowe dostawy systemów nawigacji, łączności i elektroniki morskiej na budowane oraz remontowane statki i okręty, w tym dostawy urządzeń i systemów dla MON

Prace integracyjne, instalacje i uruchomienia oraz serwis, a także ekspertyzy techniczne i prace badawczo-rozwojowe

Standardy i certyfikaty

gUsługi specjalne

W związku z realizowanymi kontraktami, dysponujemy koncesją na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

gUsługi serwisowe

Na potrzeby działalności serwisowej firma dysponuje świadectwami następujących towarzystw klasyfikacyjnych: ISES, DNV, Lloyd BV, ABS, NK, RINA, PRS.

gOchrona Informacji

Dysponujemy Świadectwem Bezpieczeństwa Przemysłowego I, II oraz III stopnia do poziomu TAJNE /NATO Secret / EU Secret oraz posiadamy Kancelarię Tajną. Wszyscy pracownicy posiadają osobowe Poświadczenie Bezpieczeństwa, z czego 40% do poziomu TAJNE.

gCertyfikaty jakości

Posiadamy certyfikaty ISO 9001:2015, AQAP 2110:2016, które obejmują prace badawczo-rozwojowe, projektowanie, produkcję, dostawy, instalację oraz serwis systemów i urządzeń elektroniki i automatyki. W firmie wprowadzony jest również system WSK dla kontroli strategicznych technologii, towarów i usług, potwierdzony certyfikatem CCJ.

Całodobowy d globalny serwis wspiera twoje d działanie