Misją naszej firmy jest rozwój i ciągłe doskonalenie produktów i usług. Wizję tę wdrażamy w życie, biorąc czynny udział w zarządzaniu firmą. W tym celu potrzebujemy odpowiednich ludzi, którzy zasilą nasz zespół specjalistów.

Od przyszłych pracowników wymagamy: wiedzy, doświadczenia, zaangażowania w pracę, stosowania nowych, niekonwencjonalnych rozwiązań i metod, stałego doskonalenie procesów i siebie także.

Zainteresowanych pracą, stażem lub stypendium fundowanym w naszej firmie, prosimy o przesyłanie CV na adres email: enamor@enamor.pl lub marketing@enamor.pl

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych, stosowana w procesie rekrutacji pracowników, zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 r. (dalej RODO).

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ENAMOR Sp. z o.o., z siedzibą w Gdyni (81-512), przy ul. Inżynierskiej 1.
  2. Wszelkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych oraz zakresu przysługujących Państwu uprawnień, prosimy kierować na adres: odo@enamor.pl.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu zawarcia umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO.
  4. Mogą Państwo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również wnieść sprzeciw wobec ich dalszego przetwarzania w każdym momencie.
  5. Dane osobowe, które nam Państwo powierzacie, przechowywane są w bazie naszych kontrahentów. Jest ona odpowiednio zabezpieczona tak, aby nie dostała się w niepowołane ręce, ani nie została utracona. Dane osobowe w niej zawarte będziemy przetwarzać do momentu ustania celu przetwarzania, tj. do zakończenia współpracy, albo do chwili Państwa sprzeciwu, co do ich przetwarzania, po czym będziemy je archiwizować do 6 lat, zgodnie z Ustawą o rachunkowości lub innymi przepisami prawa.
  6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą jedynie podmioty uprawnione do ich uzyskania w związku z realizacją umowy.
  7. Państwa dane osobowe nie będą podlegać procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w typ profilowania.
  8. Nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.
  9. Pragniemy też poinformować, że w przypadku wątpliwości co do przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, mają Państwo prawo skierować skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-923) przy ul. Stawki 2.
  10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.