Dostawa pojazdów AUV

Michał Hołubowski
23/6/2024

news_05

W listopadzie 2013 Enamor dostarczył zakontraktowane w sierpniu br., dwa systemy wykrywania min w wodach płytkich i głębokich, oparte o bezzałogowe pojazdy podwodne AUV. Przekazanie sprzętu, poprzedzone było próbami fabrycznymi i morskimi, które prowadzone były w Islandii na „poligonie” testowym producenta. Uzyskane dane oraz analizy potwierdziły właściwe skonfigurowanie pojazdów i stabilność parametrów.

Pojazd przystosowany został do prowadzenia działań MCM (Mine Conuter Measures). Duży nacisk położono zatem, na dokładność określania pozycji oraz jakość pozyskiwanych danych sonarowych. Dzięki konstrukcji modułowej pojazd AUV, zależnie od charakteru misji, można odpowiednio wyposażyć dodając określone moduły np. do akwizycji danych batymetrycznych, profili dennych, czy też moduł emulatora łodzi podwodnej.

W ramach projektu oprócz pojazdów, dostarczone zostało zaawansowane oprogramowanie do analizy i przetwarzania zgromadzonych danych. Każdy system wyposażony został w odpowiednio dobrany pakiet logistyczny, a przyszli użytkownicy to znaczy operatorzy i personel obsługi technicznej przeszli wielodniowe szkolenie teoretyczne i praktyczne.