Enamor na debacie podsumowującej obszar Zdolności Morskich

Michał Hołubowski
19/6/2024

Debata podsumowująca obszar Zdolności Morskich oraz będąca elementem Programu Rozwoju zdolności Obronnych RP odbyła się 6 grudnia 2017 roku. W wydarzeniu zorganizowanym przez Warszawski Instytut Inicjatyw Strategicznych udział wzięło również przedsiębiorstwo Enamor, które uczestniczyło w całym cyklu spotkań i warsztatów.

Na debatę podsumowującą składały się dwa panele dyskusyjne. Podczas spotkania przedstawiono również raport obszarowy bazujący na wnioskach z dwóch warsztatów eksperckich, które angażowały przedstawicieli jednostek Marynarki Wojennej RP, centralnych instytucji wojskowych, przemysłu oraz ośrodków naukowych.

Zdjęcie: Warszawski Instytut Inicjatyw Zagranicznych