ENAMOR na KORMARINE Conference 2019 w BEXCO, BUSAN (KOREA)

Michał Hołubowski
19/6/2024

Już za niespełna 2 tygodnie – 22-24 października 2019, odbędzie się 6. z cyklu Konferencja KORMARINE, poświęcona branży morskiej i przemysłowi stoczniowemu. Motto wydarzenia „Digital and Green Ocean”, kładzie nacisk na wykorzystanie energii odnawialnej i zapobieganie niekorzystnemu wpływowi na klimat przy równoległym postępie technologicznym.

Kormarine stanowi platformę dla branży morskiej i offshore i ma na celu wspieranie dyskusji nt. rozwiązywania problemów, dzielenia się spostrzeżeniami i trendami w branży oraz promowanie idei tzw. „zielonej technologii”.

Ponieważ przemysł morski uznaje znaczenie zrównoważonego rozwoju, konferencja stawia sobie za cel wgląd w integrację automatyzacji i przyjaznej dla środowiska energii w żegludze. Tym samym, założeniem Konferencji jest sprostanie wszelkim potencjalnym wyzwaniom w przemyśle stoczniowym i morskim w perspektywie długoterminowej.

ENAMOR, jako aktywny uczestnik branży morskiej, zaprezentuje podczas tego wydarzenia rozwiązania takie jak: SEAPERFORMER, ETM oraz EMIS, które niewątpliwie wpisują się w ideę tzw. „zielonej technologii”

Podczas wydarzenia, planowana jest również dogłębna dyskusja na temat ścisłego związku między przemysłem stoczniowym i inżynierią morską a gospodarką światową. Współdziałanie z ekspertami z różnych dziedzin, takich jak energia, finanse, spedycja i przemysł stoczniowy w skali globalnej, odegra istotną rolę w ożywieniu światowej gospodarki.