Enamor na Międzynarodowym Kongresie Morskim w Szczecinie

Michał Hołubowski
19/6/2024

W dniach 8-9 czerwca w Szczecinie odbyła się V-ta edycja Międzynarodowego Kongresu Morskiego, w trakcie której dyskutowano na temat perspektyw jakie niosą za sobą rządowe plany odbudowy przemysłu stoczniowego, żeglugi morskiej i śródlądowej.  Otwierająca Kongres, Pani premier Beata Szydło zwracała uwagę, że odbudowa przemysłu stoczniowego jest istotna nie tylko w wymiarze gospodarczym, ale i bezpieczeństwa narodowego. Niemal tysiąc uczestników kongresu brało udział w panelach dyskutując nad przyszłością polskiego przemysłu morskiego.

Trwające dwa dni obrady, wzorem ubiegłego roku, zostały podzielone przez organizatora na cztery panele: Żegluga, porty i stocznie; Edukacja i innowacje; Rybołówstwo i ekologia; Prawo, finanse  i bezpieczeństwo.  Podczas tegorocznego spotkania firmę Enamor reprezentował prezes zarządu, Pan Maciej Rek, który razem z Panem Markiem Duklanowskim, prezesem zarządu Polskie Terminale S.A  i Panem Jackiem Szlachcikowskim, prezesem Zarządu Partner Stocznia, wziął udział w eksperckim panelu dyskusyjnym ?Polityka innowacyjna w regionach. Województwa ?morskie? ? jak wykorzystać potencjał??.

W  trakcie panelu dyskusyjnego, którego tematem przewodnim były Innowacje w Gospodarce Morskiej, Maciej Rek zwracał uwagę na istotną rolę funduszy Europejskich w zwiększaniu konkurencyjności i innowacyjności polskich firm z branży morskiej. W trakcie swojego wystąpienia zaznaczył, że misja firmy jaką jest realizowanie nowych, lepszych i efektywniejszych sposobów wychodzenia naprzeciw potrzebom armatorów, nie mogłaby być realizowana w takim stopniu jak obecnie, bez otrzymania dotacji z programów Inteligent Rozwój oraz Ekspansja przez Innowacje. Zaznaczył jednak, że niezależnie od projektów dofinansowanych, firma realizuje projekty R&D ze środków własnych, które w budżecie firmy stanowią znaczną pozycję. Świadczy to o komercyjnym sukcesie tych projektów i daje gwarancję właściwego spożytkowania środków pozyskanych z Funduszy Europejskich.

Aktualnie Enamor realizuje trzy dofinansowane z funduszy Europejskich projekty. Od stycznia 2016 roku jest to SeaPerformer ? projekt, który ma na celu stworzenie systemu zarządzania efektywnością statku,  a od maja  2017 projekt dotyczący stworzenia systemu monitorowania obciążeń nabrzeży, oraz prototypowego, innowacyjnego zestawu pchanego.