Enamor na Security Forum Szczecin

Michał Hołubowski
19/6/2024

Security Forum Szczecin 2018 odbyło się w miniony wtorek, 27 marca 2018 w Hotelu Park w Szczecinie. Konferencja szkoleniowa dotyczyła sytuacji kryzysowej, wykorzystania nowoczesnych technologii do zarządzania kryzysem, ochrony informacji oraz audytu bezpieczeństwa w firmie i instytucji. Podczas wydarzenia prelekcje poprowadzili specjaliści z branży, wśród których znalazł się również przedstawiciel gdyńskiego przedsiębiorstwa Enamor – Kacper Synowiecki.

Konferencja Security Forum Szczecin 2018 zorganizowana została przez think-tank Nobilis Media. Wśród zaproszonych do prelekcji gości znajdowali się najlepsi specjaliści, którzy zgłębiali uczestnikom tematy związane z zarządzaniem kryzysowym oraz wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Wydarzenie podzielone zostało na trzy segmenty. Pierwszy z nich dotyczył sytuacji kryzysowej, potencjalnego ryzyka wybuchu sytuacji kryzysowej oraz ochrony informacji.

Kolejny segment przybliżył uczestnikom temat zagrożeń dla sektora energetycznego, chemicznego i morskiej infrastruktury krytycznej oraz oceny ryzyka z nimi związanymi. Podczas tej części wydarzenia swoją prezentację na temat „Bezpieczeństwa Nabrzeżnej Infrastruktury krytycznej oraz zarządzania kryzysowego wspartego technologią” poprowadził Kacper Synowiecki z firmy Enamor. Przedstawiciel gdyńskiego Enamoru znalazł się również wśród uczestników późniejszego eksperckiego panelu dyskusyjnego.

Wydarzenie zamykały warsztaty wpisujące się w segment trzeci, który wiązał się z aspektami prawnymi zarządzania kryzysowego oraz aktualnymi uregulowaniami prawnymi.

 

W Security Forum Szczecin udział wzięło ponad sześćdziesięciu uczestników, wśród których znaleźli się przedstawiciele GDDKiA Oddział w Szczecinie , Zarządu Portu Gdynia, Państwowego Przedsiębiorstwa Portów Lotniczych z Warszawy , Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych ze Szczecina , Urzędu Morskiego ze Szczecina , Portu Morskiego Szczecin i Świnoujście , Europol Gaz S.A. , PGE Dolna Odra oraz Polskiej Żeglugi Morskiej.