Enamor ponownie zainwestuje w przyszłość

Michał Hołubowski
19/6/2024

Ruszyła kolejna edycja programu stypendiów fundowanych „Inwestycja w przyszłość” organizowana przez Enamor Sp. z o.o.. Swoje aplikacje, studenci kierunku Elektronika i Telekomunikacja na Politechnice Gdańskiej i Akademii Morskiej w Gdyni, wysyłać mogą do 11 grudnia 2017.

Program „Inwestycja w przyszłość” ma na celu przygotowanie studentów Politechniki Gdańskiej i Akademii Morskiej w Gdyni do funkcjonowania w dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Poprzez wsparcie finansowe, Enamor chce umożliwić beneficjentom programu terminowe ukończenie studiów, tworząc przy tym szansę na rozwój naukowy i zawodowy. Studenci studiujący na kierunku Elektronika i Telekomunikacja wysyłać mogą swoje aplikacje, złożone z: CV, listu motywacyjnego oraz zaświadczenia o posiadanym statusie studenta, do 11 grudnia 2017 roku.

– Enamor chce pomóc w przygotowaniu studentów do odnalezienia się na wciąż zmieniającym się rynku pracy. – mówi Maciej Rek, prezes przedsiębiorstwa Enamor. – Wierzymy, że nasze stypendium pozwoli jego beneficjentom skupić się na nauce i w pełni wykorzystać czas spędzony na uczelni. – dodaje.

Program stypendiów fundowanych to nie jedyna inicjatywa przedsiębiorstwa związana ze studentami. Wsparcie finansowe przedsiębiorstwa pozwoliło między innymi na wykonanie prototypu robota podwodnego „STIUART”, który zaprojektowali i zbudowali w ramach swojej pracy dyplomowej studenci PG – Marcin Skibowski i Robert Przystalski. Enamor zainicjował również tegoroczną Akademię Przemysłów Morskich na Politechnice Gdańskiej, gdzie podczas cyklu wykładów prezentują się przedstawiciele biznesu, reprezentujący „Top Management” firm związanych z gospodarką morską. Młodzi spotkali się też z przedstawicielami przedsiębiorstwa w Strefie Edukacji i Pracy podczas ostatniej edycji BALTEXPO, gdzie poprowadzili oni prezentację promującą je jako pracodawcę.