Enamor sponsorem II Konferencji Naukowej Polskich Badaczy Morza

Michał Hołubowski
22/7/2024

W dniach 24-25 września 2019 roku w siedzibie Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Gdyni odbyła  się II Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza zatytułowana „Stan i trendy zmian w morzach i oceanach”. Przedsiębiorstwo Enamor było jednym ze sponsorów wydarzenia.

Celem KNPBM jest konsolidacja środowiska polskich badaczy mórz i oceanów reprezentujących wszystkie aspekty badań oceanograficznych (biologia, chemia, fizyka i geologia morza oraz zagadnienia hydrotechniki morskiej i ochrony środowiska morskiego). Konferencja dedykowana jest przedstawicielom uczelni, instytutów naukowych i badawczych oraz administracji wszystkich szczebli zarządzających zrównoważonym rozwojem środowiska morskiego.

Organizatorami konferencji są: Komitet Badań Morza Polskiej Akademii Nauk oraz Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego.