Enamor z dostawą symulatora nawigacyjnego i GMDSS do Zespołu Szkół Morskich w Darłowie

Michał Hołubowski
19/6/2024

Uroczyste przekazanie symulatora nawigacyjnego i GMDSS nastąpiło 19 lutego w Zespole Szkół Morskich w Darłowie . Na zaproszenie Pani Dyrektor ZSM Magdaleny Miszke w uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz lokalnych, Kuratorium Oświaty, Urzędu Morskiego w Słupsku, Wojska Polskiego, Straży Granicznej, Straży Pożarnej oraz zaprzyjaźnionych instytucji. Specjalne podziękowania otrzymał Pan Wojciech Wiśniowski Starosta Sławieński oraz prezes firmy ENAMOR Pan Maciej Rek. 

Jesteśmy pewni, że przekazany dziś do Zespołu Szkół Morskich w Darłowie nowoczesny symulator pozwoli podnieść jakość kształcenia zawodowego oraz zwiększy szanse absolwentów na rynku pracy  – powiedział Maciej Rek, Prezes Zarządu firmy Enamor, która zrealizowała zamówienie.

Po uroczystym przecięciu wstęgi, nauczyciel przedmiotów zawodowych, Pan Łukasz Głodowski wraz z uczniami zaprezentowali gościom funkcjonowanie symulatorów.

Zrealizowana z końcem lutego inwestycja nie jest jedyną zaplanowaną  inwestycją w tym roku. Już w czerwcu, planowane jest uruchomienie pracowni ratownictwa morskiego.