ENAMOR – zapytanie ofertowe nr 1/2019

Michał Hołubowski
19/6/2024

W związku z realizacją przez Enamor Sp. z o.o. projektu pn. „AstmaMon – mobilny system monitorowania astmy ze zminiaturyzowanym pikflometrem”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, prosimy o przekazanie informacji o warunkach cenowych dotyczących opracowania geometrii ustników pikflometru oraz analizy techniki wdmuchiwania powietrza do toru pomiarowego pikflometru.

Wzór formularza ofertowego załącznik nr 1

Zapytanie o cenę