EVT (VesselTracker): Nowy produkt Enamor

Michał Hołubowski
22/7/2024

EVesselTracker został zaprojektowany w celu rozszerzenia funkcjonalności naszych systemów: ETNP-10, EFCM oraz ESOS i podobnie do wymienionych, ma na celu wspomóc właścicieli statków w realizacji założeń konwencji Międzynarodowej Organizacji Morskiej, dotyczącej planu zarządzania efektywnością energii na statkach (SEEMP).

Działanie systemu opiera się na zbieraniu danych pochodzących z urządzeń oraz systemów zainstalowanych na statkach (np. system pomiaru zużycia paliwa, system pomiaru mocy na wale, pozycji geograficznej, prędkości statku, etc.). Zebrane przez system ESOS  dane są  przesyłane do bazy danych systemu EVesselTracker, która znajduje się na lądzie (serwer).

Informacje takie jak dane z GPS, wskaźnik zużycia paliwa,  parametry napędu, czy obliczony wskaźnik EEOI są zbierane, przetwarzane, a następnie prezentowane w formie wykresów lub tabel. Położenie jednostki jest prezentowane na mapie co umożliwia śledzenie trasy statków i podgląd parametrów w danym punkcie trasy.

Aby w pełni korzystać z funkcjonalności systemu, oprócz systemów ETNP-10, EFCM i ESOS zainstalowanych na statku, wystarczy komputer z podłączeniem do Internetu.  W ten sposób z dowolnego miejsca na świecie,  armator ma zapewniony wielopoziomowy dostęp do systemu.

Podobnie jak inne systemy  produkowane przez firmę, tak i  EVesselTracker  ma na celu wspomóc właścicieli statków w  realizacji  założeń konwencji IMO, dotyczącej planu zarządzania efektywnością energii na statkach (SEEMP).