EWAS 3.1 ze znakiem uznania PRS

Michał Hołubowski
19/5/2024

Z dumą informujemy, że nasz produkt EWAS 3.1 – Układ Kontroli Czujności Oficera Wachtowego (BNWAS) w dniu 2 Lutego 2017 roku otrzymał Świadectwo Uznania Typu Wyrobu wystawione przez Polski Rejestr Statków, spełniając wymagania:

  • Przepisów Klasyfikacji i Budowy Statków Morskich
  • Publikacji PRS 35/P [Rezolucja MSC. 128(75)]
  • Normy PN-EN 62616 Edycja 2010.

EWAS 3.1 (BNWAS) to innowacyjny system służący do monitorowania aktywności oficera wachtowego na mostku, którego obecność jest konieczna aby zapewnić bezpieczeństwo jednostki, zwłaszcza podczas wykonywania manewrów, ale również podczas regularnej podróży na otwartym morzu. Jeśli oficer wachtowy zaprzestanie potwierdzania swojej obecności przy pomocy systemu BNWAS, zostanie automatycznie uruchomiona procedura alarmowa.

Elementy wchodzące w skład systemu BNWAS:

  • Moduł główny „Main Unit”
  • Panel Kontrolno-alarmowy „Bridge Watch EWAS 3.1”
  • Przycisk potwierdzenia na mostku „Bridge watch reset button”
  • Panel „Bridge watch back-up panel with buzzer”
  • Syrena typu PSS-0089

Świadectwo Uznania Typu Wyrobu dla produktu EWAS 3.1 wystawione przez PRS