Inteligentne systemy Enamor wspomagające efektywną eksploatację na jednostce ZODIAK II dla UM w Gdyni

Michał Hołubowski
19/6/2024
 

Już od ponad tygodnia, Urząd Morski w Gdyni może cieszyć się nową jednostką wielozadaniową, którą posiada w swojej flocie. Zodiak II, którego budowa zrealizowana została w ramach projektu dofinansowanego ze środków europejskich spełnia najwyższe światowe standardy, a dzięki rozwiązaniom firmy Enamor, jego eksploatacja przebiegać będzie w efektywny ekonomicznie oraz przyjazny środowisku naturalnemu sposób.

– Kiedy podeszliśmy do rozmów z przyszłym użytkownikiem, wiedzieliśmy, że nowo budowana jednostka będzie pełniła wiele funkcji operacyjnych. W związku z tym, zaproponowaliśmy systemy dostosowane do zadań jednostki, które zbierając dane z czujników zainstalowanych na statku, potrafią w inteligentny sposób wspomóc podejmowanie decyzji podczas eksploatacji – mówi Wojciech Górski – Dyrektor Pionu Badawczo-Produkcyjnego, dodając po chwili, że narzędzia te mogą być również wykorzystane przez załogę i armatora w realizacji europejskich i ogólnoświatowych wymogów ograniczenia emisji zanieczyszczeń (EU MRV i IMO DCS). Zapytany o to, jakie produkty firmy zostały zainstalowane na jednostce, która zastąpi wysłużonego już, ponad czterdziestoletniego poprzednika, Wojciech Górski odpowiada: oprócz systemu SeaPerformer, który rejestruje i przetwarza najważniejsze dane operacyjne jednostki, na statku został jeszcze zainstalowany EMIS służący pomiarowi przechyłu i ruchów jednostki, system EFCM, który pozwala monitorować poziom zużycia paliwa oraz E-Netmos, który wspiera armatora w zarządzaniu poszczególnymi jednostkami oraz całą flotą.

Enamor zainstalował następujące rozwiązania na jednostce ZODIAK II:

    • SeaPerformer – system opracowany w celu wspomagania armatorów oraz załogi w efektywnej eksploatacji statku, ciągłego monitorowania stanu technicznego jednostki oraz planowania prac utrzymaniowych (np. czyszczenia części podwodnej kadłuba czy przeglądu silników i agregatów). Narzędzie to jest nadrzędnym integratorem podsystemów statku i pozwala na rejestrację wybranych danych oraz ich graficzną prezentację.  SeaPerformer z powodzeniem wylicza wskaźniki efektywności oraz pozwala na wygenerowanie raportu na podstawie informacji zebranych z wielu systemów takich jak: wspomaganie kontroli napędu, monitorowanie zużycia paliwa, kalkulator załadunku, monitorowania siłowni. Jego funkcje pozwalają znacząco przyspieszyć i uprościć przygotowanie wymaganych przepisami morskimi raportów o poziomie emisji zanieczyszczeń. Dane z systemu SeaPerformer przekazywane są również do biura armatora przez sieć GSM lub łącze satelitarne, dzięki czemu możliwa jest bieżąca kontrola eksploatacji jednostki. Na jednostce ZODIAK II SeaPerformer czerpie dane z 2 głównych podsystemów: EMIS i EFCM.

    • EMIS – umożliwiający pomiar przechyłu i ruchów statków.

    • EFCM  – system ciągłego monitorowania zużycia paliwa na statkach wyposażonych w przepływomierze dowolnego typu (masowe i objętościowe) pozwalający na ciągłe monitorowanie zużycia paliwa w rozbiciu na jego typ oraz poszczególne odbiorniki. Narzędzie pozwala na automatyczne wprowadzenie korekt z uwagi na zmienną temperaturę paliwa i dostarcza podstawowe dane wymagane konwencjami MRV i DCS. We współpracy z nadrzędnym systemem jakim jest SeaPerformer, EFCM znacząco redukuje czas i wysiłek załóg oraz biura armatorskiego w przygotowaniu periodycznych raportów dotyczących emisji.

    • E-Netmos – jest systemem informatycznym przeznaczonym do  organizowania i zarządzania działaniami wykonywanymi na statku. Jego podstawowe funkcjonalności pozwalają na prowadzenie gospodarki magazynowej, a w połączeniu z modułem zamówień, umożliwiają systematyczne uzupełnianie stanów magazynowych. Dodatkowo narzędzie pozwala planować przeglądy urządzeń statkowych, co wpływa na wydłużenie czasu ich sprawnej eksploatacji.  Aplikacja  umożliwia elektroniczne prowadzenie, obieg i przechowywanie dokumentacji związanej z  jednostką, która jest dostępna zarówno ze statku jak i z biura armatora. Dodatkowe funkcje pozwalają na prowadzenie dziennika pokładowo-maszynowego oraz przygotowywanie raportów potrzebnych do zarządzania, kontroli i analiz budżetu armatora. 

W ostatnich dwunastu miesiącach produkty firmy Enamor zostały zainstalowane i są z powodzeniem eksploatowane na jednostkach armatorów z całego świata.  W ciągu ostatnich dwóch latach, gdyńska firma dostarczyła swoje systemy na ponad dwieście jednostek pływających.