Jak wykluczyć negatywny wpływ wskaźnika CII na branżę morską i przemysł offshore?

Michał Hołubowski
22/7/2024

Dążenie Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) do redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG) pochodzących ze statków stało się faktem. Mechanizm wprowadzony w rozporządzeniu MARPOL, a mianowicie Wskaźnik Intensywności Węgla (CII), określany jako Kluczowy Wskaźnik Efektywności (KPI), wskazuje na ilość emisji CO2 przypadającą na jednostkę pracy transportowej. CII jest obliczany dla większości statków pełniących służbę w transporcie  międzynarodowym i raportowany corocznie.

Wskaźnik zostanie wykorzystany do oceny statków pod kątem efektywności środowiskowej, podobnie jak metoda ustalona dla sprzętu AGD, w pięciu grupach (od A do E). Grupa A świadczy o najlepszej efektywności środowiskowej, grupy D i E wskazują na konieczność poprawy parametrów. Zakresy dla poszczególnych grup będą stopniowo zawężane, aby spowodować poprawę wydajności środowiskowej floty na całym świecie.

Właściciele starszych jednostek będą mieli czas na wdrożenie środków zaradczych lub zostaną zmuszeni do opuszczenia rynku. Ten nowatorski mechanizm wpłynie na branżę morską bezpośrednio poprzez stawki czarterowe i wartość rynkową statków. Stąd też ciągłe monitorowanie i możliwość przewidywania, w jaki sposób zmiany w działaniu statków wpływają na CII, staną się niezbędnym narzędziem dla rynku żeglugowego.

Zespół badawczo-rozwojowy Enamor zbadał dane operacyjne zebrane przez system SeaPerformer w latach 2020 i 2021 dla statków różnego typu, w celu opracowania praktycznej metody ciągłego monitorowania CII. Wstępne badanie wykazało dużą zależność CII od wzorca pracy statku, co ilustruje powyższy rysunek.

Kolejnym krokiem było opracowanie algorytmu, który łączy dane historyczne z modelowaniem matematycznym w celu krótko- i średnioterminowego przewidywania wartości CII. W rezultacie opracowano praktyczne narzędzie do planowania podróży i planowania operacyjnego, które obecnie znajduje się w fazie testów walidacyjnych. Narzędzie pozwala na codzienną kontrolę pracy statku pod kątem CII. Umożliwia również opracowanie najlepszego scenariusza operacyjnego w celu spełnienia nowych wymagań IMO.

Właściciele statków i operatorzy zainteresowani wpływem CII na ich działalność mogą skontaktować się z firmą Enamor i wzbogacić swój zestaw narzędzi do monitorowania wydajności o rozwiązanie SeaPerformer.