Koncepcja udostępniania informacji w systemach zarządzania wydajnością statków w oparciu o SeaPerformer firmy Enamor na HullPIC 2019

Michał Hołubowski
23/6/2024

Czwarta edycja konferencji Hull Performance & Insight, odbyła się we Włoszech w Gubbio, w dniach 6-8 maja 2019 r. Zgromadziła ona wielu ekspertów z dziedzin takich jak ISO 19030  / technologia czujników / fuzja informacji / big data / analiza niepewności / modele hydrodynamiczne / modele biznesowe / technologie oczyszczania / technologie powlekania / ESD.

Enamor reprezentował pan dr inż. Wojciech Górski, który mówił o koncepcji udostępniania informacji w systemach zarządzania wydajnością statków w oparciu o SeaPerformer firmy Enamor.

Nowoczesne systemy zarządzania wydajnością statków (SPMS) automatycznie gromadzą duże ilości zróżnicowanych danych i zazwyczaj umożliwiają dostęp także użytkownikom, którzy nie są fizycznie obecni na pokładzie. Typowy scenariusz dla tego rozwiązania to dostęp załogi statku do pokładu i biura technicznego na lądzie. W najprostszym podejściu obaj użytkownicy mają dostęp do tego samego zestawu danych. Zapewnienie dostępu do tych samych danych nie zapewnia jednak, że SPMS skutecznie wspiera obsługę statków. W przeciwieństwie do tego może łatwo powodować zamieszanie ze względu na ogromną ilość i różnorodność danych. W pracy prezentowanej przez dr. Górskiego podjęto próbę przedstawienia środków służących poprawie zrozumienia przez użytkownika danych statków i współpracy między załogą a biurem właściciela w kontekście podejmowania decyzji o zwiększeniu wydajności statku.

Więcej informacji tu: Seaperformer