Nowe funkcjonalności aplikacji e-Vessel Tracker (EVT)

Michał Hołubowski
19/6/2024

Aplikacja e-Vessel Tracker (EVT), pozwalająca na monitorowanie, wizualizację, analizę i prezentowanie wybranego okresu podróży zgodnie z danymi otrzymanymi z systemu ESOS 2.0 oraz innych systemów z rodziny SEEMP-SET, z nowymi funkcjonalnościami.

W wersji 2.70 aplikacji znacznie zmodyfikowano widok mapy. W ramach zmian wprowadzono między innymi warstwę nautyczną.

Więcej Informacji

Wśród zmian znalazła się również rozbudowana funkcja drukowania, która pozwala na drukowanie zawartości bieżącego widoku z dowolnego poziomu aplikacji. Funkcjonalność została zweryfikowana na przeglądarkach Chrome (domyślna) oraz Opera, może się ona jednak różnić na innych przeglądarkach.

Link Alarmu czujników zanurzenia został przekierowany do tabeli pomiarowej w sekcji Drafts (zamiast linku do wykresu w funkcji czasu dostępnego dotychczas)

W najświeższej wersji EVT naniesiono również poprawki drobnych błędów.

 

Warto wspomnieć, że „Dar Młodzieży”, który 20 maja wyruszył w Rejs Niepodległości jest wyposażony w systemy monitorowania firmy Enamor. Dzięki, uproszczonej ogólnodostępnej wersji EVT. Dostępnej na stronie voyagetracker.enamor.pl wszyscy zainteresowani mogą podążać śladem „Daru Młodzieży” jak również zapoznać się z relacjami uczestników rejsu w znajdującym się pod mapą mini blogu.