Optymalizacja trasy statku z wykorzystaniem automatycznie zbieranych danych – rezultaty naszej współpracy z duńską firmą OPTIMUM VOYAGE zaprezentowane na HULLPIC 2023

Michał Hołubowski
19/6/2024

Trwa ósma edycja konferencji Hull Performance & Insight. W dniach 28-30 sierpnia w Pontignano (Włochy) grono ekspertów przedstawi prelekcje dotyczące różnych aspektów efektywnej eksploatacji statków.

Po raz kolejny firma Enamor bierze w niej udział nie tylko jako sponsor – Krzysztof Licznerski i Dominik Leśniak oraz Martin Hjorth Simonsen z firmy Optimum Voyage przedstawią efekty wspólnie realizowanego projektu badawczego. Efektem współpracy jest zintegrowany system optymalizacji trasy rejsu IVO, oparty o nowatorskie algorytmy oraz automatycznie zbierane dane.

Właściciele i operatorzy statków korzystają z szeregu usług opartych o dane zbierane na statkach. Usługi te często nie są ze sobą kompatybilne i wymagają każdorazowo znaczącego wysiłku aby przygotować dane. Współpraca Optimum Voyage oraz Enamor ma na celu zredukowanie tego wysiłku poprzez płynną, zautomatyzowaną wymianę danych. W rezultacie usługa optymalizacji trasy rejsów oferowana przez OV została połączona z platformą Enamor do akwizycji i przetwarzania danych SeaPerformer.

Podczas prezentacji zostaną omówione elementy nowoopracowanego systemu optymalizacji trasy rejsu: specyficzny dla statku model zużycia paliwa w różnych warunkach eksploatacyjnych oparty na danych zebranych podczas eksploatacji statku; nowatorski algorytm wyznaczania trasy umożliwiający zmiany jej przebiegu z uwzględnieniem danych pogodowych oraz parametrów eksploatacji statku a także wysoce zautomatyzowany interfejs użytkownika. Prezentacje uzupełniają przykłady zastosowania pozwalające ocenić potencjał rozwiązania w zakresie minimalizacji kosztów oraz negatywnego wpływu na środowisko naturalne w kontekście nowych wymagań IMO.