ORP Ślązak – najnowocześniejszy okręt Marynarki Wojennej RP z podniesioną banderą

Michał Hołubowski
19/6/2024

Rok 2019 jest przełomowy dla Marynarki Wojennej. W dniu 28 listopada, czyli w rocznicę jej powstania, odbyło się podniesienie bandery na zbudowanym dla niej  okręcie patrolowym ORP Ślązak. Przy tej okazji, warto zwrócić uwagę na okrętowy System Dowodzenia, a konkretnie na jego części składowe, czyli Zintegrowany System Nawigacyjny i Zintegrowany System Łączności. Za dostawę wymienionych elementów, uruchomienie i zdanie w testach portowych i morskich odpowiedzialna była spółka Enamor.

– Do projektu przystąpiliśmy, gdy ten był już na określonym poziomie zaawansowania. Zdawaliśmy sobie sprawę, że będzie on stanowił wyzwanie dla wszystkich stron, które biorą w nim udział. Dziś, w dniu podniesienia bandery z dumą mówimy, że wzięliśmy w nim udział, byliśmy jego częścią i z sukcesem zakończyliśmy projekt – mówi Prezes gdyńskiej Spółki, Maciej Rek.

Zgodnie z umową podpisaną z Inspektoratem Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej, w ramach swojego zakresu odpowiedzialności, Enamor zobowiązał się dostarczyć Zintegrowany System Nawigacyjny wraz z sonarem oraz Zintegrowany System Łączności wraz z urządzeniami kryptograficznymi.

Zintegrowany System Nawigacyjny

Zintegrowany System Nawigacyjny został dostarczony z uwzględnieniem produktów własnych firmy Enamor oraz  oprogramowania zarządzającego firmy Raytheon Anschuetz (obecnego na pokładach około setki okrętów państw członkowskich NATO), w oparciu o wieloletnie doświadczenie w dziedzinie instalacji i integracji urządzeń nawigacyjnych. W celu uzyskania najbardziej efektywnego dla użytkownika rozwiązania, wykorzystana została koncepcja Zintegrowanego Mostka Nawigacyjnego.  W jego skład wchodzą:

• konsole wielofunkcyjne z przeznaczeniem użytkowania jako radar nawigacyjny odpowiednio pasma X
• stanowisko wielofunkcyjne radaru pasma X do pracy na stanowisku helikoptera
• konsola wielofunkcyjna z przeznaczeniem użytkowania jako stanowisko dowodzenia (CONNING) z wyświetlaniem wszystkich danych nawigacyjnych
• konsola wielofunkcyjna z przeznaczeniem użytkowania jako system mapy elektronicznej EDIS z funkcjonalnością AML
• System radiolatarni nawigacyjnej TACAN

Ponadto, dostarczony system, został wyposażony w repetytory, wskaźniki sensorów nawigacyjnych takich jak GPS, LOG, echosondę i oświetlenie. W oddzielnej szafie nawigacyjnej zainstalowano: zegar czasu okrętowego, echosondy, logi elektromagnetyczne, panel kontrolny systemu inercyjnego MINS, repetytory żyrokompasu, WAIS, DGPS.  Aby umożliwić m.in. planowanie podróży okrętu, jedną z konsol wielofunkcyjnych umieszczono obok stołu nawigacyjnego.

Dostawa została zrealizowana zgodnie z wymaganiami IMO, co podkreśla dbałość o bezpieczeństwo okrętu i załogi.

Zintegrowany System Łączności

Zaproponowany przez Enamor zintegrowany system łączności został oparty o wymagania stawiane przez Polską Marynarkę Wojenną oraz doświadczenia nabyte w trakcie realizacji programu ORKAN.

– Celem firmy było zaopatrzenie okrętu Marynarki Wojennej RP w nowoczesny, sprawdzony system, który skupiałby korzyści w zakresie kompatybilności z jednostkami klasy ORKAN – wspomina Maciej Rek, wyjaśniając dlaczego zaoferowano system, opracowany przez firmę Thales Electronic System GmbH.

System ten posiada właściwości operacyjne istotne z punktu środowiska NATO. Należą do nich:

• Scentralizowane Systemy Zarządzania Łącznością
• Modemy o dużej szybkości przesyłania danych
• Cyfrowe przetwarzanie sygnałów
• Wysunięte/Wynośne Terminale użytkownika
• Terminale automatycznej obsługi komunikatów i łączności

Dodatkowo w zakres dostawy, na zlecenie PGZ Stoczni Wojennej, Enamor dostarczył Sieci Teleinformatyczne o różnych klauzulach niejawności. O tym jak szeroko zakrojone prace  firma realizowała w ramach projektu, może świadczyć również fakt, że podczas trwania programu wypracowała 65 Porozumień Technicznych z dostawcami Systemów Platformy oraz Zintegrowanego Systemu Uzbrojenia CMS.

Podniesienie bandery to jednak nie koniec współpracy firmy Enamor z Inspektoratem Uzbrojenia w ramach dostaw na ORP Ślązak.

– Przed nami kilkumiesięczny okres, podczas którego będziemy ponownie szkolić użytkowników dostarczonych przez nas systemów. To bardzo ważny czas, w którym odbiorcy zaznajomią się ze sprzętem, na którym będą pracować na co dzień – dodaje Prezes pytany o to, czy firma zakończyła swój udział w projekcie.

W trakcie realizacji projektu, Enamor będący offsetobiorcą w ramach umów prowadzonych przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, został beneficjentem szeregu unikalnych kompetencji technicznych i zarządczych. Co więcej, realizowane projekty dla Marynarki Wojennej, w tym ORP Ślązak  pozwoliły firmie z Gdyni zdobyć zlecenia dla innych marynarek wojennych NATO.

–  Referencje, które dała nam praca przy projekcie ORP Ślązak,  spowodowała duże zainteresowanie wśród naszych partnerów zagranicznych.  Dzięki temu,  mieliśmy okazję zrealizować zlecenia również poza terytorium Polski – mówi  Maciej Rek pytany o dodatkowe korzyści wynikające z realizacji projektu, po czym dodaje, iż  ufa, że zdobyta wiedza i kompetencje pracowników firmy Enamor, zostaną również wykorzystane podczas zaplanowanych już  budów, kolejnych jednostek dla Marynarki Wojennej RP.

ORP Ślązak, na którym w dniu 28 listopada zostanie podniesiona bandera, będzie najnowocześniejszym i najbardziej zaawansowanym technologicznie okrętem w całej flocie Marynarki Wojennej RP.

fot. TOSEM