Realizacja dla Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni

Michał Hołubowski
23/6/2024

Ważny i potrzebny projekt realizowany przez ENAMOR na potrzeby AMW w Gdyni – zwieńczony sukcesem.

Celem przedsięwzięcia było stworzenie zintegrowanego stanowiska satelitarnego odbioru i prezentacji morskiej informacji pogodowej i bezpieczeństwa na obszarach METAREA, a tym samym kompletne wyposażenie laboratorium meteorologiczno-oceanograficznego (METOC) oraz jego zintegrowanie z aktualnym sprzętem, gwarantując Zamawiającemu – Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, pełną realizację programów przedmiotów meteorologia i oceanografia oraz nawigacyjne planowanie podróży.

Dostarczając informacji meteorologicznych, oceanograficznych i nawigacyjnych na obszarach METAREA, stanowisko umożliwia odbiór kanałami satelitarnymi High Seas Warning, Off Shore Forecast, High Seas Forecast oraz morskiej informacji bezpieczeństwa (MSI – Maritime Safety Information) wraz z ich zobrazowaniem oraz weryfikacją.

Realizacja: listopad 2021 r.