SeaPerformer korzysta z uczenia maszynowego w wersji 1.6

Michał Hołubowski
19/6/2024

Flagowy system firmy Enamor używany na całym świecie do oceny i optymalizacji zużycia paliwa na poziomie floty i statków został wzmocniony algorytmami uczenia maszynowego.

Najnowsza wersja systemu wprowadza szereg zaawansowanych narzędzi wydajnościowych, znacznie ułatwiających monitorowanie i ocenę wydajności. Użytkownik musi po prostu zdefiniować okres, za który ma być oceniana wydajność. System automatycznie wykorzystuje zaawansowane algorytmy, aby dostarczać wyniki w znaczący sposób. W celu sprawnego wykonania zadania wprowadzono nowoczesne metody:

  • Nienadzorowane uczenie się do przetwarzania danych,
  • Modelowanie matematyczne do identyfikacji wydajności bazowej,
  • Grupowanie danych w celu automatycznego rozpoznawania wzorców operacyjnych,
  • Zaawansowane czyszczenie i wygładzanie danych w celu podkreślenia trendów wydajności w rozproszonych danych.

Centralnym punktem najnowszej wersji jest ulepszenie narzędzi wydajnościowych. Widok na poziomie statku został rozszerzony o w pełni automatyczne trendy wydajności, które wykorzystują zebrane dane i budują modele referencyjne bez konieczności dostarczania dodatkowych danych, takich jak wyniki testów modelu lub obliczeń numerycznych. Jest to znaczące ulepszenie dla tych użytkowników, którzy nie mieli informacji na temat osiągów statku zgodnie z projektem, który jest używany do budowy modelu odniesienia. Narzędzia już dostępne w sekcji wydajności statku zostały przebudowane i zoptymalizowane pod kątem lepszej obsługi i szybszej realizacji.

Sekcja floty została wzbogacona o nowe narzędzie do analizy wydajności silników pomocniczych. Porównanie statków we flocie lub statkach siostrzanych jest teraz radykalnie uproszczone dzięki przydatnym okresowym agregacjom danych. Narzędzia pozwalają na szybką identyfikację pułapek wydajnościowych.

Interfejs użytkownika został również zaktualizowany, umożliwiając prostą definicję danych wejściowych okresów wykorzystywanych przez analizy w interfejsie SeaPerformer. Użytkownik może teraz znacznie szybciej zdefiniować wymagany zakres czasu, wybierając pełne lata / miesiące lub poszczególne rejsy.

Więcej szczegółów dotyczących najnowszych zmian w SeaPerformer można znaleźć w załączonej informacji o wydaniu lub poprzez bezpośredni kontakt z naszym zespołem.

SeaPerformer_Data_Monitor_Release_Note_1.6