Seaperformer odpowiedzią na rosnące potrzeby armatorów

Michał Hołubowski
19/6/2024

System SeaPerformer jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynkowe na zaawansowane systemy zarządzania efektywnością statków. Jego działanie polega na gromadzeniu i przetwarzaniu danych z podsystemów i dedykowanych czujników, do których dostęp dzięki aplikacji internetowej ma zarówno załoga jak i biuro armatora.

Poprzez wiarygodną analizę zgromadzonych danych, SeaPerformer zapewnia wsparcie decyzyjne dla menedżera floty prowadząc do redukcji kosztów operacyjnych oraz optymalizacji zużycia paliwa. System przyczynia się również do skutecznej realizacji wymogów środowiskowych stawianych przez Międzynarodową Organizację Morską.

Dzięki wykorzystaniu systemu, możliwa jest redukcja zużycia paliw, co przekłada się na efekt ekologiczny w postaci redukcji emisji gazów cieplarnianych (głownie dwutlenku węgla) oraz innych szkodliwych dla środowiska związków chemicznych (w tym związków siarki). System zarządzania efektywnością energetyczną statku SeaPerformer jest podstawą inteligentnego systemu transportowego na poziomie poszczególnych jednostek pływających jak i w ujęciu floty danego armatora. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych rozwiązań sensorycznych, pozyskiwane są znaczne ilości danych opisujących warunki i parametry żeglugi, które z kolei przetwarzane są, z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji, w celu identyfikacji modelu eksploatacji jednostki pod kątem zużycia paliwa i emisji zanieczyszczeń.

Film promujący System Seaperformer: