Świadectwo PRS dla modułu MRV systemu ESOS

Michał Hołubowski
19/5/2024

W dniu 23 października 2017 roku, przedsiębiorstwo Enamor otrzymało świadectwo uznania dla modułu MRV do zbierania i raportowania danych o emisji dwutlenku węgla ze statków. Program komputerowy MRV został stworzony jako dodatkowy moduł do flagowego produktu przedsiębiorstwa – systemu ESOS 2.0 (System Optymalizacji Energetycznej Statku).
Rozwiązanie to zostało przygotowane z myślą o armatorach i firmach zarządzających flotami, którzy od 1 stycznia 2018 roku mają obowiązek przedstawiania szczegółowych informacji o ilości dwutlenku węgla emitowanego w trakcie eksploatacji statku (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/757). Zainstalowanie oprogramowania MRV w systemie ESOS 2.0 pozwoli aktywnie monitorować emisję dwutlenku węgla generowanego przez statki oraz automatycznie przygotować raporty dla kadry zarządzającej jednostką oraz weryfikatorów w formacie wymaganym przez rozporządzenie.

Moduł MRV systemu ESOS 2.0

Świadectwo uznania typu

Jeśli są Państwo zainteresowani tym rozwiązaniem, zapraszamy do kontaktu.