Świadectwo Uznania dla EMDD

Michał Hołubowski
19/6/2024

Moduły dystrybucji danych oraz wyświetlacz graficzny EMDD (panel dotykowy) produkcji ENAMOR, otrzymały z dniem 29 kwietnia 2015 r. Świadectwo Uznania Typu Wyrobu PRS.
Raporty z prób środowiskowych oraz EMC wydane przez Centrum Techniki Morskiej zostały zatwierdzone za zgodność z wymaganiami Przepisów Klasyfikacji i Budowy Statków Morskich Polskiego Rejestru Statków.