„TRANSAS Day” w Enamor

Michał Hołubowski
27/2/2024

W maju 2017 roku, Enamor wraz z niemieckim oddziałem firmy Transas zorganizował spotkanie dla użytkowników systemów ECDIS, WECDIS i Symulatorów tego producenta. Tematem przewodnim było dostosowanie urządzeń producenta do wymaganych od sierpnia bieżącego roku zmian w konwencji SOLAS i normie  IEC 61174.

Podczas jednodniowego sympozjum, któremu przewodniczyli Christopher Schroeder – dyrektor sprzedaży na Północną Europę oraz Thobias Lehnert – specjalista za zakresu Symulatorów,  została omówiona konieczność aktualizacji systemów znajdujących się na jednostkach pływających i symulatorach w ośrodkach szkoleniowych. Bardzo dziękujemy za liczne przybycie i owocne rozmowy.