Transas NaviSailor 4100 już w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej

Michał Hołubowski
19/6/2024

Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce, dzięki ubiegłorocznej dostawie firmy Enamor, zostało wyposażone w nowoczesny, klasowy symulator mapy nawigacyjnej WECDIS typu Transas NaviSailor 4100. Symulator ten posiada 16 stanowisk szkoleniowych oraz stanowisko instruktora symulatora map elektronicznych typu NTPro 5000. Terminową dostawę w grudniu 2018 r. potwierdził protokół zdawczo-odbiorczy.