Unieważnienie postępowania ofertowego

Michał Hołubowski
19/6/2024

Informujemy, iż w związku ze stwierdzonymi uchybieniami w procedurze realizacji zamówienia nr ENAMOR/1/06/2016, Zamawiający – Enamor Sp. z o.o. – unieważnił przedmiotowe postępowanie ofertowe.