Uroczyste podniesienie bandery na nowych jedostkach Urzędu Morskiego w Szczecinie

Michał Hołubowski
19/6/2024

W piątek, 16 października 2015 r., podczas uroczystości, w której wzięli udział m.in. przedstawiciele władz samorządowych, instytucje nadzorujące wdrażanie projektów unijnych, firmy branży gospodarki morskiej, a także podmioty zarządzające portami, podniesiono polską banderę na trzech nowych jednostkach Urzędu Morskiego w Szczeciniepogłębiarce „Mątwa”, holowniku „Kalmar” oraz łodzi sondażowej „Drętwa”, które będą pełnić służbę w porcie morskim w Mrzeżynie.

Nowe jednostki, tworzące zestaw pogłębiarski, zostały zaprojektowane i zbudowane przez konsorcjum firm ENAMOR Sp. z o. o. i Techno Marine Sp. z o. o. jako jeden z dwóch elementów projektu pn. „Przebudowa wejścia do morskiego portu rybackiego w Mrzeżynie”, realizowanego przez Urząd z Programu Operacyjnego -Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich? (2007-2013).