Współpraca robotów mobilnych w celu eksploracji

Michał Hołubowski
19/6/2024

Zastosowanie systemu wielorobotowego rozumianego zazwyczaj jako zespół wielu współpracujących robotów stwarza możliwości wykonania zadań, które nie są wykonalne dla pojedynczego urządzenia tego typu. Jednym z przykładów jest zadanie wymagające obecności robota w dwóch oddalonych miejscach w tej samej chwili czasu. W grupach składających się z różnych robotów można wykorzystać możliwości bardziej zaawansowanych np. wyposażonych w precyzyjne czujniki takie jak skanery laserowe, macierze czujników ultradźwiękowych, kompasy elektroniczne, tak aby przyspieszyć wykonanie misji. Wykorzystanie zespołu robotów do wykonania różnorodnych zadań powoduje nie tylko wzrost wydajności, lecz również zmianę jakości wykonania zadania – polegająca na istotnym poszerzeniu klasy potencjalnych zastosowań.

Celem pracy badawczej jest budowa systemu złożonego ze współpracujących robotów w celach eksploracji nieznanego terenu z wykorzystaniem czujnika laserowego.