ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu dofinansowanego BEST

Michał Hołubowski
19/6/2024

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego

Dotyczy projektu w ramach konkursu nr 1/N/2015 Realizowanego zgodnie z umową o dofinansowanie DOB/0004/RON/ID2/2015/05

Projekt jest współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Przedmiotem zamówienia jest usługa audytu zewnętrznego na potrzeby projektu realizowanego przez Zamawiającego. Projekt badawczo-rozwojowy pn. „BeST” realizowany jest przez Zamawiającego w partnerstwie z czterema innymi podmiotami.

Okres realizacji projektu: od 22.12.2015 r. do 21.12.2018 r.

Zapytanie ofertowe na AUDYT projektu BEST

Załącznik 1 – oświadczenie o braku powiązań

Załącznik 2 – formularz oferty