Zmiana nazwy Spółki

Michał Hołubowski
23/6/2024

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 10.03.2015 r. uległa zmianie nazwa Spółki z dotychczasowej:

Przedsiębiorstwo Badawczo-Produkcyjne Enamor Sp. z o.o.
na
ENAMOR Sp. z o.o.

Jednocześnie informujemy, że zmiana dotyczy także adresu strony internetowej oraz adresów e-mail:

www.enamor.pl
enamor@enamor.pl

Pozostałe dane: NIP, KRS, REGON, dane adresowe oraz numery kont bankowych pozostają bez zmian.
Prosimy o uwzględnienie powyższej zmiany we wszystkich nowych dokumentach wystawianych dla ENAMOR Sp. z o.o.10