Życzenia z okazji obchodów 100. rocznicy utworzenia Marynarki Wojennej RP

Michał Hołubowski
27/2/2024

Z okazji setnej rocznicy utworzenia Marynarki Wojennej RP, składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim żołnierzom oraz jej pracownikom.