E-Netmos

E-Netmos jest aplikacją CMMS (Computerised Maintenance Management System), zaprojektowaną by wspomagać procesy przepływów pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz na statkach.

Podstawowymi funkcjami systemu CMMS są:

  • zarządzanie rejestrem wyposażenia
  • zarządzanie procesami zakupów
  • planowanie inspekcji oraz konserwacji urządzeń
  • procedury i dokumentacja nadzoru nad urządzeniami
  • rejestracja wydarzeń związanych z konserwacją i utrzymywaniem urządzeń: awarie, naprawy, konserwacje, itp.
  • zarządzanie częściami oraz akcesoriami

Karta Produktu