Dostawa Zestawu Pogłębiarskiego

Michał Hołubowski
19/6/2024

Konsorcjum dwóch firm: Enamor z Gdyni (lider) i Techno Marine z Malborka wygrało przetarg i dostarczy zestaw pogłębiarski, składający się z:

  • pogłębiarki ssąco-refulującej z opuszczanym ramieniem, wyposażonym w spulchniacz mechaniczny o wymiarach:
    dł. 26,35 m, szer. 6 m, zanurzenie 1,1 m
  • holownika, który jednocześnie będzie łodzią obsługi technicznej pogłębiarki o wymiarach: dł. 12 m, szer. 4,5 m, zanurzenie 1 m
  • łodzi hydrograficznej do wykonywania precyzyjnych pomiarów dennych o wymiarach: dł. 12,85 m, szer. 3,95 m, zanurzenie 1 m

Jednostki będą wykorzystywane między innymi do prac w Morskim Porcie Rybackim w Mrzeżynie. Stanowić będą w pełni kompatybilny zestaw służący do prac pogłębiarskich na wodach śródlądowych. Rejon żeglugi będą stanowić wody wewnętrzne, porty i przystanie morskie oraz tory podejściowe, między innymi do portów w Dziwnowie i Mrzeżynie. Zakup jest częścią zadania realizowanego przez Urząd Morski w Szczecinie pod nazwą ?Przebudowa wejścia do morskiego portu rybackiego w Mrzeżynie”, w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” na lata 2007 – 2013.

Enamor jest liderem założonego w celu realizacji dostawy konsorcjum. Firma Enamor dostarczy i wyposaży jednostki w sprzęt elektro-nawigacyjny i hydrograficzny.
Podstawowym produktem malborskiej spółki Techno Marine są łodzie hybrydowe, w tym patrolowe, ratownicze i do zadań specjalnych. Stocznia z Malborka kompleksowo wykonuje prace konstrukcyjne i montażowe. Nad projektem technicznym czuwa biuro projektowe Navalconsulting ze Szczecina.Nadzór nad przygotowywaną dokumentacją, pracami konstruktorskimi i ostatecznym dopuszczeniem jednostek do eksploatacji zajął się Polski Rejestr Statków oraz Bureau Veritas.

Zgodnie z umową, zamówienie zostanie wykonane w ciągu ośmiu miesięcy od jej podpisania (nie później niż 31 sierpnia 2015 roku).

Źródło: Strona internetowa Urzędu Morskiego w Szczecinie http://www.ums.gov.pl/